Προπαραγγείλτε το νέο βιβλίο του Corey : A Funny Thing Happened on the Way to Heaven.Μπορείτε να κάνετε προπαραγγελίες για το νέο βιβλίο του Corey , "A Funny Thing Happened on
the Way to Heaven. " και μέσα απο το thecoreytaylor.com/ επιλέγοντας μέσα απο τα 2 αποκλειστικά
bundles.