Ολόκληρο το .5: The Gray Chapter σε official streaming.
Οι Slipknot μας προσφέρουν σε streaming όλα τα κομμάτια απο τον δίσκο τους, που κυκλοφορεί
σε λίγες ημέρες, μέσω του 5thegraychapter.com